Bible Concordance

Ruled

 • Isaiah 14:6
 • Ezekiel 34:4
 • Daniel 11:4
 • Genesis 24:2
 • Genesis 41:40
 • Joshua 12:2
 • Joshua 12:5
 • 1 kings 4:21
 • 1 chronicles 26:6
 • 2 chronicles 8:10
 • 2 chronicles 9:26
 • Ezra 4:20
 • Psalms 106:41

Similar Words Available